Anerkendelse som pædagogisk handlerum  

 

Dette kursus retter sig mod institutioner med en almen interesse for pædagogik. Jeg giver en grundig gennemgang af hvad man forstår ved anerkendelse såvel som symmetrisk og asymmetrisk begreb.

Den socialfilosofiske indgangsvinkel bygger på Hegels syn på familien, dannelse og fremkomsten af nedskrevne regler for vore handlinger. Herunder også magtfaktorer.

Den pædagogiske vinkel bygger på Anne-Lise Løvlie Schibbye og Berit Baes arbejder med anerkendelse i det praktiske pædagogiske handlerum. De undersøger voksen-barn relationer, og belyser, hvordan man her definerer magten.

 

 

Kurset giver indblik i hvad der fremmer og hæmmer det anerkendende handlerum. Det betyder, at vi næsten altid har en konfliktsituation for øje, som vi må lære at løse.

Alt afhængig af tilhørernes interesse kan kurset sigte mod en uddybelse af anerkendelse i hjemmet eller anerkendelse som menneske- og samfundssyn.

Anerkendelse er altså holdninger og handlinger i mellemmenneskelige relationer. (Ud fra et etisk perspektiv.)